Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas


10-Feb-2018 01:01

Gayundin, ang mga lumang kabahayan sa Poblacion ay nagsilbing mga Pambansang Tanggapan ng Pamahalaan (National Offices of the Government) ng Unang Republika ng Pilipinas.

Mahalaga rin ang ginampanang papel ng mga Malolenyo sa pagtuklas ng Kamalayang Pilipino.

Nang maitayo ang malaking simbahan, ang lugar ay tinawag na kabayanan.

Nuong una, mga Tagalog ang karamihang bumubuo ng populasyon ng Malolos at pinamumunuan ng mga nakaririwasang angkan tulad ng mga Gatchalian at Manahan.

Patutunayan ito ng ng di-mabilang na mga apelyido ng pamilyang may tunog Tsino na bunga ng pagpapakasal ng dalawang lahi.

dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas-60

No email needed fuckbuddy date

Subalit marami rin ang nagsasabing ang salita ay hinalaw sa salitang Kapampangan na “Luslos” na nangangahulugang mga ilog na patungong lawa.

Sa gayon, nilalayong ibandila ng aklat ang pamanang kultura sa ating mga kabataan upang kanyang mapaghugutan ng yabang at inspirasyon bilang magiting na Malolenyo, makabayang Bulakenyo at marangal na Pilipino.



Maraming katanungan ang bumabalot sa isipan ng bawat Pilipino kung pag-uusapan ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo na ang mga hamon na kinakaharap ng bansa sa puntong.… continue reading »


Read more

Ilang kanayunan at bayan narin ang nilakbay ko para makita ang yamang lupa at dagat ng Pilipinas. Napadpad narin ako sa isa sa mga paupahan na mahal at mumurahing.… continue reading »


Read more

Unang nakarating ang mga Europeo sa Pilipinas sa pagdating ng expedisyon ng mga Español na pinamunuan ng Portuges na si Ferdinand Magellan noong 16 Marso 1521.… continue reading »


Read more